OS-LEADER ตัวอย่างโซลูชันสำหรับ
จัดการ ฟิสิกส์เซ็นเตอร์ ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์

ตารางเวลา OS-LEADER for ฟิสิกส์เซ็นเตอร์ ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์
ฟิสิกส์เซ็นเตอร์ ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์
ที่อยู่: กรุงเทพมหานคร จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10200 ประเทศไทย
OS-LEADER ใช้งานร่วมกับ การจัดการฝึกอบรม สำหรับ ศูนย์ภาษาต่างประเทศ เช่น ภาษาอังกฤษ , เยอรมัน, ญี่ปุ่น, ศูนย์ฝึกอบรมภาษาจีนดนตรี, หลักสูตรฝึกอบรมอาชีวศึกษา

สัปดาห์

ที่ปรึกษา:

หากต้องการทราบเกี่ยวกับ OS-Leader หรือการสนับสนุนด้านเทคนิคโปรดโทรหาเรา เราจะสนับสนุนคุณอย่างดีที่สุด.

กรอกแบบฟอร์มด้านล่างเพื่อดู Demo

ลงทะเบียนเพื่อใช้ซอฟต์แวร์การจัดการ

Thank You!

ตารางเวลา ฟิสิกส์เซ็นเตอร์ ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ ,